Bevalling in Nederland

Een bevalling in Nederland, hoewel een geboorte zelf natuurlijk een universele gebeurtenis is en overal ter wereld op dezelfde manier gaat, zijn er veel verschillen in de aanpak ervan. Een bevalling in Nederland is op vele manieren uniek net als de wijze waarop de geboortezorg georganiseerd is. Bevallen in Nederland is dus wel degelijk anders dan andere landen in Europa, laat staan andere landen in de hele wereld.

Verloskundige

In Nederland kan je zowel bij een verloskundige als de gynaecoloog terecht tijdens je zwangerschap. Als er sprake is van een ongecompliceerde zwangerschap en bevalling dan begeleidt de verloskundige je hierbij. Wanneer er complicaties zijn tijdens de zwangerschap of bevalling of er om een andere reden meer specialistische zorg nodig is dan ga je naar de gynaecoloog. In Nederland maken we dan ook nog weer onderscheid tussen de universitaire en de streekziekenhuizen. In de universitaire ziekenhuizen ga je voor nog gecompliceerdere zorg naartoe in vergelijking tot een streekziekenhuis.

Bij verloskundigenpraktijk Breedstraat hebben we korte lijntjes met alle ziekenhuizen in de regio. Er is een gynaecoloog van het Diakonessenhuis die elke 6-8 weken samen met ons spreekuur houdt op de praktijk. Als er dus sprake is van een overlegsituatie of je hebt om een andere reden extra zorg nodig, kan dit ook gewoon bij ons op de praktijk plaats vinden. We noemen dit poli op locatie.

Naast een verloskundige kun je natuurlijk ook gebruiken van een Doula, niet voor iedereen noodzakelijk, maar voor sommigen wel erg fijn tijdens deze periode.

Thuis of ziekenhuis

Als je gaat bevallen in Nederland, en er is sprake van een ongecompliceerde zwangerschap, kan je zelf kiezen waar je wil bevallen. Je kan kiezen of je thuis of in het ziekenhuis wil bevallen. Ook dat is uniek in Nederland ten opzichte van andere landen. In het buitenland is het veel minder gebruikelijk om thuis te bevallen, en daardoor kleven er ook meer risico’s aan. In Nederland wonen vrijwel alle mensen dicht bij een ziekenhuis en hebben we goede samenwerkingsafspraken, hierdoor is een bevalling in het ziekenhuis even veilig als thuis. Het is zelfs zo dat een bevalling thuis net iets veiliger is dan in het ziekenhuis doordat je minder kans het op interventies. Interventies zoals pijnstilling of weeënopwekkers kunnen namelijk weer voor andere complicaties zorgen. Deze keuzevrijheid is een groot goed!

Visie

Er is ook echt sprake van een verschil van visie over een bevalling in Nederland ten opzichte van andere landen. Buiten Nederland wordt er vaak meer gemedicaliseerd, er wordt sneller ingegrepen ook als dit niet wetenschappelijk onderbouwde interventies zijn. Ook wordt er meer gekozen voor pijnstilling, waar dat hier een bewuste keuze is, is het in het buitenland soms standaard zorg. Of dit goed of fout is, is voor iedereen een persoonlijke keus. Daarom is het zo fijn dat je in Nederland hierin je eigen keuzes mag maken, en wij ondersteunen je hierbij.

Kraamzorg in Nederland

Als je bevalling goed is verlopen ga je in de meeste gevallen al na enkele uren erna weer naar huis. In het buitenland verblijf je vaak enkele dagen in het ziekenhuis. De reden waarom dat in Nederland niet nodig is, is kraamzorg. Een kraamverzorgster komt 8-10 dagen lang elke dag bij je thuis en helpt je met de verzorging van de baby. Ze controleert bij zowel moeder als kind of alles goed verloopt. Eigenlijk heb je dus nog veel langer professionele zorg na de bevalling dan wanneer je in het buitenland bevalt. Kraamzorg is een uniek concept, waar iedereen erg blij mee is.

Heb jij al een verloskundige praktijk in Utrecht gekozen? Nee? Schrijf je dan zeker bij ons via ons inschrijfformulier, deze kun je hier vinden: Inschrijfformulier.