Pijnstilling

Bevallen doet pijn. Daar kan niemand omheen. Maar hoe erg die pijn is, en of dat je daar tegen kunt, is vooraf moeilijk in te schatten. Er zijn allerlei manieren om de pijn te verzachten. Vaak helpt een warme douche of kruik en een rustige en warme omgeving om optimaal te kunnen ontspannen, waardoor de pijnstillende hormonen die je eigen lichaam aanmaakt optimaal hun werk kunnen doen. Lees daar ook meer over in deze folder en via deze link. Een ander heeft misschien medicijnen nodig om de bevalling draaglijk te maken. In de ziekenhuizen waar wij mee samenwerken is 24 uur per dag (medicinale) pijnstilling tijdens de bevalling mogelijk. Er zijn drie manieren van pijnstilling: lachgas, een ruggenprik en remifentanyl.

Als je tijdens de bevalling pijnstilling wilt hebben, en is het gezien het stadium van je bevalling nog mogelijk, dan regelen we dat voor je. Wij dragen de zorg voor de bevalling dan wel over aan de gynaecoloog, en wordt het een medische bevalling. Dit betekent dat wij je dan niet verder kunnen begeleiden. Heb je vragen over pijnstilling of weet je voorafgaand aan de bevalling al dat je pijnstilling wilt, bespreek dit dan met ons. 

 

Lachgas als pijnstilling

Lachgas is een mengsel van (di)stikstof(oxide)(N2O) en zuurstof (O2). Je geeft jezelf alleen tijdens een wee lachgas via een mond/neusmasker. Je krijgt een kapje over je neus en mond, een kinmasker om en ademt het gas in. Na de wee haal je het kapje weer weg en stopt de toediening vanzelf. De verloskundige houdt in de gaten of je het lachgas goed gebruikt. Soms worden vrouwen misselijk tijdens het gebruik. Lachgas heeft geen negatieve effecten op de baby. Lachgas kan door de verloskundige worden gegeven, je hoeft hiervoor niet te worden doorverwezen naar de gynaecoloog.

Lachgas kan sowieso gegeven worden in het Geboortehuis Utrecht. Afhankelijk van de beschikbaarheid en kamer is het ook mogelijk in het Antonius Ziekenhuis.

 

Een ruggenprik (epiduraal)

In een vroeg stadium van de bevalling geeft een ruggenprik de beste en meest langdurige vorm van pijnstilling. Er kunnen bijwerkingen zitten aan een ruggenprik. Er is meer kans op koorts, en daardoor meer kans op opname van je kindje na de bevalling, omdat moet worden uitgesloten of de koorts van de ruggenprik komt of van een infectie. je hebt meer kans dat je een infuus nodig hebt met medicijnen om de weeën krachtiger te maken. Een kunstverlossing (vacuüm) komt ook vaker voor omdat je de persweeën niet altijd goed kunt voelen. Om een ruggenprik te kunnen geven is het noodzakelijk dat je een infuus met vocht krijgt en dat de baby en je weeën continu worden gecontroleerd. De ruggenprik moet door een anesthesist geplaatst worden.

 

Remifentanyl

Remifentanyl is een morfine-achtige stof die wordt toegediend via een infuus. Je kunt zelf met een drukknop de hoeveelheid die je toegediend krijgt bepalen. Het pompje is zo afgesteld dat je jezelf niet kunt overdoseren. Het is een stof die snel werkt, binnen één minuut. Het maakt je wat slaperig en haalt de scherpe kantjes van de pijn af. Er is geen anesthesist nodig om dit toe te dienen, dus het kan snel gegeven worden. Meestal wordt remifentanyl wat later tijdens de bevalling gegeven, omdat als je het lange tijd gebruikt het tegen het einde vaak niet voldoende meer werkt.

Bij deze laatste vormen van pijnstilling wordt je overgedragen aan de gynaecoloog. Afhankelijk van hoe ver je met je bevalling bent, en ook afhankelijk van de inschatting die de gynaecoloog maakt, wordt samen met jou besloten welke vorm van pijnstilling gegeven wordt.

Op deze site vindt je een goede verzameling van alle vormen van pijnstilling. Heb je nog meer vragen over pijnstilling? Neem dan contact met ons; klik hier.