Klachten

Mocht je ontevreden zijn of klachten hebben, dan is het altijd zinvol dit met ons te bespreken. Alleen dan kunnen wij er iets aan doen. Je geeft ons de kans om de zorg nog een kritisch te bekijken en te verbeteren.

Vind je het lastig om zelf onder woorden te brengen waar je onvrede zit, of komen we er samen niet uit, dan kan een klachtenfunctionaris van CBKZ je helpen. Een klachtenfunctionaris is objectief en geeft geen oordeel over de klacht. Je kunt dit zien als een vorm van mediation. Via www.klachtverloskunde.nl kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ.

Wanneer ook dit niet tot een bevredigende oplossing voor jou komt, dan is het mogelijk je klacht of geschil voor te leggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze commissie is bevoegd om een bindende uitspraak voor beide partijen te doen. Voor meer informatie kijk op www.geschilleninstantieverloskunde.nl