Welkom bij Verloskundigenpraktijk Breedstraat

Eerste afspraak

Zodra je weet dat je zwanger bent, kun je je bij ons inschrijven. De eerste afspraak plannen we als je ongeveer 9-10 weken zwanger bent.

Veel zwangeren vinden het fijn om een vroege echo (vitaliteitsecho) te krijgen. Als je dit wilt, maken we een vroege (inwendige) echo rond acht weken zwangerschap. Deze echt wordt, als er geen indicatie voor is, niet vergoed door de verzekeraar. Als je niet voor vergoeding van deze echo in aanmerking komt, bedragen de kosten van deze echo € 38,33. Wanneer je deze echo wilt, neem dan contact op met de assistente.

Bij deze eerste afspraak zullen we (indien gewenst) counselen over prenatale screening. Dit gesprek duurt een half uur en staat in principe los van je intake gesprek.

Het is belangrijk je voor te bereiden op dit gesprek. Je doet dit door de informatie te lezen op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en de keuzehulp Bewust Kiezen op deze website in te vullen. Kijk ook goed naar het stukje over nevenbevindingen.

Bij het intakegesprek zullen we de medische en verloskundige gegevens doornemen en maken we een termijnecho. Het kan zijn dat deze echo los gepland wordt of tegelijk gedaan wordt met de intake. Deze echo wordt vergoed door de verzekeraar.

Voorafgaand aan de afspraak krijg je van ons twee vragenlijsten per mail. Wanneer je deze beide ingevuld naar ons terugstuurt kunnen we het bespreken tijdens je eerste afspraak.

De eerste afspraak plannen we over het algemeen aan het einde van de ochtend of in de middag.