Welkom bij Verloskundigenpraktijk Breedstraat

Klachten

Mocht je ontevreden zijn of klachten hebben, dan is het altijd zinvol dit met ons te bespreken. Alleen dan kunnen wij er iets aan doen. Je geeft ons dan de kans om de zorg nog een kritisch te bekijken en te verbeteren.

Kom je er met ons niet uit, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het CKBZ via www.klachtverloskunde.nl

In het geval een klacht geen uitkomst biedt, kan een geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie Verloskunde. Voor meer informatie kijk op www.geschilleninstantieverloskunde.nl