Welkom bij Verloskundigenpraktijk Breedstraat

Laatste nieuws

We hebben de informatie die we normaliter met jullie op de voorlichtingsavond delen, digitaal beschikbaar gemaakt.

Wanneer je rond de 30 weken zwanger bent, krijg je deze automatisch per mail toegezonden. Wil je de digitale voorlichtingsavond al eerder bekijken? Neem dan even contact op met de assistente.

Beste zwangere en partner,

Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. De media zijn er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt, terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (collega verloskundigen, de ziekenhuizen, kraamzorg etc). Dit overleg is belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier de zorg aan jullie te geven.

Daarbij is het ook belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus!

We streven er naar om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over welke versoepelingen er ingevoerd worden en op welke manier. Wij laten jullie het direct weten als er meer bekend is. Wel kunnen we alvast melden dat partners weer welkom zijn bij de echo’s.

Wat blijft gelden: kom niet naar de praktijk als je klachten (koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, diarree, smaak- en/of reukverlies) hebt en probeer 1,5 meter afstand te houden. Je partner mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt. Is er wel sprake van klachten? Bel ons dan op 06- 06-49777349 om te overleggen.

Je mag ons natuurlijk altijd bellen met klachten of vragen over je zwangerschap. Voor vragen over de versoepeling, vragen wij jullie te wachten op ons volgende bericht.

 

Team Verloskundigen Breedstraat

 

We zijn blij om de eerste versoepeling van de genomen maatregelen aan jullie te kunnen vertellen:

 • Een vroege echo is, indien gewenst, weer mogelijk.
 • De afgelopen tijd belden we jullie op nadat je een controle had gehad op de praktijk. We zullen nu proberen om zoveel mogelijk vragen, klachten en informatie al tijdens de controle te bespreken. Hierbij proberen we wel de 1,5 meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast proberen we de duur van de controle maximaal 10 minuten te laten zijn. Hierdoor is de kans kleiner dat je een andere cliënt treft op de praktijk en hebben wij tijd om tussendoor de spreekkamer te desinfecteren.
 • In het kraambed komen we weer 1 keer op kraamvisite. De andere visites doen we telefonisch. Mocht er een reden zijn dat we vaker op visite moeten komen, dan doen we dat uiteraard.

Voor verdere informatie kijk op het corona gedeelte van onze website.

 

Vast je in de maand van de Ramadan en ben je zwanger? Vasten is dan een extra zware opgave. Vasten mag, maar moet niet. Het kan zijn dat je twijfelt of je er wel goed aan doet te vasten. Of je krijgt klachten tijdens de Ramadan. Je kunt altijd bij ons terecht voor advies, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met je wensen. Wij respecteren je wens om samen met familie en vrienden te vasten, maar het kan zijn dat wij je om medische redenen adviseren om te stoppen met vasten.

Waar kan je last van krijgen tijdens het vasten?

 • je kunt hoofdpijn krijgen omdat je overdag geen vocht of voedsel neemt, vooral tijdens de eerste dagen van de vasten.
 • je kunt je hierdoor ook misselijk voelen.
 • je kunt je draaierig en licht in je hoofd voelen of flauwvallen. Dit komt vaak door een daling van je bloeddruk en door de schommelingen in je bloeddruk.
 • je kunt je erg moe voelen doordat je laat opblijft en weer vroeg opstaat om samen te eten en bidden.

Deze klachten had je misschien al door je zwangerschap. Mogelijk verergeren ze door het vasten. Bespreek ze in ieder geval met ons. We kunnen je dan gerichte adviezen geven.

Borstvoeding

Onderstaand enkele tips voor als je borstvoeding geeft tijdens de Ramadan:

 • Drink en eet voldoende op de momenten dat je wel kunt eten
 • Laat je kindje zoveel mogelijk bij jou drinken tijdens de nacht. Wellicht hoeft het dan overdag wat minder vaak te worden aangelegd.
 • Kolf ’s nachts wat extra moedermelk af zodat je dat overdag aan je baby kunt geven.
 • Bespreek je twijfels of vragen over het geven van borstvoeding tijdens de Ramadan met je verloskundige, de arts van het consultatiebureau of een lactatiekundige.

Meer info

Op internet zijn er diverse website te vinden over dit onderwerp. Kijk daarom ook eens op:

 

 

Als gevolg van het Coronavirus hebben wij onze spreekuren en werkwijze aangepast. De zorg voor onze cliënten blijft daarbij op nummer 1 staan.

Al onze cliënten hebben gisteren een mail ontvangen met daarin alle wijzigingen op een rij. Heb je deze mail onverhoopt niet ontvangen? Neem dan even contact op met onze assistente. Dat kan per mail op info@verloskundigenbreedstraat.nl.

Anders dan de eerdere berichtgeving hebben we moeten besluiten dat partners vanaf heden niet meer aanwezig mogen zijn bij alle echo’s die we maken. Voor de controles hadden we dit beleid al. Dit wordt dan ook gehandhaafd.

Belangrijk: voor alle echo’s die bij een echocentrum worden gemaakt, geldt dezelfde maatregel.

We hopen op jullie begrip.

 

Ben je langer dan 35 weken zwanger en heb je klachten die kunnen duiden op het Coronavirus (meer dan 38 graden koorts en hoesten/ kortademigheid)? Meld dit dan bij ons.

Je kan een mailsturen naar info@verloskundigenbreedstraat.nl Op deze manier kunnen we zicht houden op hoeveel hoeveel cliënten er zijn met klachten.

Tijdens je zwangerschap hebben jij en je partner een gesprek met de verloskundige over prenatale screening, onder andere NIPT en de combinatietest.

Dat gesprek, counseling, gebeurt op dit moment telefonisch. Het is erg belangrijk je samen met je partner goed voor te bereiden op dit gesprek. Goede informatie hierover vind je op onze site en op deze informatiekaart van het RIVM.

Coronavirus – NIEUWE maatregelen

Beste cliënten,

Om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19 virus) te voorkomen zijn wij genoodzaakt om onze zorg aan te passen. Vrijdag volgden landelijk nieuwe aangescherpte adviezen vanuit onze beroepsvereniging de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV), onder andere op basis van informatie vanuit het RIVM. Dit alles om de uitbreiding van het coronavirus te minimaliseren.

Lees onderstaande maatregelen goed door! Deze gelden tenminste tot en met 31 maart.

Omdat de situatie snel verandert, veranderen adviezen ook snel. Houd daarom onze website, de FB pagina van onze praktijk en je mail in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Ben je client bij ons, maar heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de assistente.

De website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden) geeft ook veel informatie en vaak ook antwoorden op je vragen.

We realiseren ons dat dit verregaande landelijke maatregelen zijn, maar op dit moment zijn ze nodig om ervoor te zorgen dat we de acute zorg (bevallingen en spoedconsulten in de zwangerschap of kraamperiode ) de komende tijd in onze regio kunnen blijven waarborgen.

Hieronder vind je informatie wat dit voor jullie als cliënt betekent.

SPREEKUUR

 • Kom niet naar de praktijk bij verkoudheids- of hoestklachten. Bel in dit geval ter overleg naar de dienstdoende verloskundige
 • Controles worden geannuleerd of uitgesteld indien dit medisch gezien verantwoord is. Je wordt in de dagen vóór een geplande afspraak gebeld door de verloskundige.
 • Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren.
 • Vragen beantwoorden we telefonisch.
 • Alleen (noodzakelijke) medische echo’s kunnen doorgaan.
 • Kom alleen naar de praktijk! Vooralsnog is de termijnecho een uitzondering, indien je partner geen klachten heeft, is hij/zij ook welkom. Kinderen mogen helaas bij geen enkel consult mee.
 • CenteringPregnancy bijeenkomsten worden omgezet naar individuele controles. Je wordt hierover nog geïnformeerd.
 • Handen wassen: zeep en papieren handdoekjes zijn extra aanwezig. Er staat ook desinfectans in de spreekkamer. We vragen jullie je handen te desinfecteren voordat je de spreekkamer van de verloskundige binnenstapt.
 • Tijdelijk zijn het speelgoed, alle boeken, folders en tijdschriften en het water uit de wachtkamer gehaald.
 • Het hartjesspreekuur wordt geannuleerd.

 

BEVALLING

 • Op dit moment zijn er geen capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen in Utrecht.
 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt.
 • Overweeg een thuisbevalling met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel. Zorg er in ieder geval voor dat je ook alles in huis hebt en op orde hebt voor een thuisbevalling.
 • Bij de bevalling mag maximaal 1 persoon mee (beleid van het ziekenhuis).
 • Bevallen valt onder spoedzorg en zal altijd gegeven worden.

 

KRAAMPERIODE

 • Kraamvisites gaan telefonisch. Wij bellen jullie en overleggen met de kraamverzorgster. Is het medisch noodzakelijk, dan komen we langs.
 • Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.
 • Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.
 • De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch.

 

TOT SLOT

 • Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de epidemie, zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Daarnaast zijn er ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van (of bij een bewezen) besmetting.

 

Wij hopen dat jullie begrip hebben voor deze uitzonderlijke maatregelen die genomen worden om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, dit zowel voor jullie als cliënten, maar ook voor ons als zorgverleners.

 

Met vriendelijke groet,

Team verloskundigen Breedstraat