Welkom bij Verloskundigenpraktijk Breedstraat

Coronavirus en kraambed

Kraambed

Ook in het kraambed wordt er rekening gehouden met het Coronavirus en zal geprobeerd worden om verspreiding tot een minimum te beperken.

Kraamvisite
– Ontvang GEEN kraamvisite als de kraamverzorger bij jullie aanwezig is.
– Ook als de kraamvisite in de middag is vertrokken, luidt het advies om geen bezoek te ontvangen. Lees hier meer informatie.
– Als er sprake is van een langer verblijf in het ziekenhuis om welke reden dan ook, dan is kraambezoek in het ziekenhuis NIET toegestaan.

Contactmomenten met verloskundige
Wij zijn verantwoordelijk voor je kraambed. Bij vragen, overleg of ongerustheid zijn wij jullie aanspreekpunt en kunnen jullie ons altijd bellen. Wij proberen in het kraambed eenmalig een huisbezoek af te leggen en verder zoveel mogelijk telefonisch te doen. Tijdens dit telefonische contact horen wij ook van jullie kraamverzorger de controles van jou en de baby zijn. Uiteraard zullen wij vaker langskomen als de situatie dat vraagt.

Aangifte bij de gemeente
Binnen drie dagen na de geboorte van jullie kindje, moet de geboorteaangifte gedaan worden. De gemeente vraagt nadrukkelijk dit digitaal te doen. Klik hier voor meer informatie. 

Hielprikscreening
Ongeveer 6 dagen na aangifte van jullie kindje bij de gemeente zal de hielprik worden gedaan door het consultatiebureau. Deze zal gewoon plaatsvinden ondanks het Corona virus. Op deze pagina kun je meer informatie over de hielprik vinden.

Gehoorscreening wordt weer uitgevoerd
De gehoorscreening was afgelopen periode on hold gezet, maar wordt per maandag 4 mei weer uitgevoerd. Deze vindt plaats op hetzelfde moment als de hielprikscreening. 

Nacontrole bij verloskundige
Die fysieke nacontrole bij ons op de praktijk 6 weken na de bevalling wordt voorlopig vervangen door een telefonische nacontrole. Deze zullen wij bij het afsluiten van het kraambed direct inplannen.

Borstvoeding
Het is in de ‘Corona tijd’ nog steeds mogelijk om borstvoeding te geven; zelfs als je (mogelijk) besmet bent met het Corona virus. Belangrijk is dan wel dat je goede hygiëne maatregelen in acht neemt (handen wassen vlak voor het voeden, niezen/hoesten in elleboog).

Moeders die te ziek zijn, kunnen proberen de moedermelk af te kolven en de melk op een andere manier te geven (bijvoorbeeld m.b.v. een flesje door partner).