Welkom bij Verloskundigenpraktijk Breedstraat

Bel ons

Category: Nieuws

Let op, in verband met COVID-19:

 

Ben je afgelopen 14 dagen in een gebied geweest waar code oranje geldt? Of ben je in de afgelopen 14 dagen in een gebied geweest waar gedurende het verblijf code oranje werd afgekondigd?

Nog steeds geldt: wanneer je klachten hebt, kom dan niet naar het spreekuur, maar maak een telefonische afspraak.

Heb je geen klachten? Neem dan contact op met de praktijk. De verloskundige kan dan met je bespreken of je afspraak verzet kan worden, of omgezet moet worden in een telefonische afspraak.

Kom je in overleg met de verloskundige naar het spreekuur, dan geldt het volgende:

 • Kom alleen naar je afspraak;
 • Draag een mondkapje (ook in de wachtkamer) en desinfecteer bij binnenkomst direct je handen;

 

Dank voor jullie medewerking.

 

Verloskundigen Breedstraat

 

Gelukkig is het door de versoepelingen weer mogelijk om mee te komen naar de zwangerschapscontroles van je vrouw/vriendin. We hebben jullie gemist en bij deze willen we jullie dan ook van harte uitnodigen om weer mee te komen! Als je vragen hebt: voel je vrij om ze tijdens de controles te stellen.

Ben je op zoek naar goede informatie? Kijk eens hier:

Heb je tips voor ons / dingen die je mist qua begeleiding voor partners? We horen het heel graag! Stuur een mail naar: info@verloskundigenbreedstraat.nl

 

 

Per 1 juli zijn de maatregelen omtrent Corona ook in onze praktijk weer wat verruimd. Zo mogen partners en kinderen weer mee naar het spreekuur!

Een paar puntjes om rekening mee te houden:

 • houd er rekening mee dat de wachtkamer op de Breedstraat klein is. Kom niet te vroeg (en niet te laat) en houd afstand van andere mensen in de wachtkamer.
 • houd rekening met de 1,5 meter tot de assistente. Het toilet is nog niet toegankelijk voor cliënten.
 • houd tijdens de afspraak 1.5 meter afstand.
 • is in wachtkamer soms niet genoeg ruimte? Want dan buiten de praktijk.

BELANGRIJK:

Door de verruimingen in onze manier van werken is het niet meer noodzakelijk dat de afspraak die je met de verloskundige hebt, automatisch door de assistentes wordt ingepland.

Anders dan de afgelopen maanden wordt je komende afspraak dus niet meer door de assistentes gepland, maar kan je deze zelf samen met de assistente inplannen. We proberen hierbij, zover als de agenda dat toelaat, rekening te houden met jullie wensen.

Nadat je bij de verloskundige bent geweest, kun je direct bij de assistente een nieuwe afspraak inplannen. Dat kan bij de balie, of telefonisch. Doe dit direct na je afspraak, zo voorkom je dat je het vergeet.

For English, see below.

 

Beste zwangeren en partners,

Vanuit de praktijk is er weer een update ten aanzien van de maatregelen in verband met het coronavirus. Natuurlijk mogen jullie ook zelf beslissen om niet mee te gaan in deze verruimingen. Laat dit dan aan ons weten zodat wij hierin met jullie kunnen meedenken.

Zwangerschap

 • Het intake-gesprek en het bespreken van het bevalplan zal weer fysiek plaatsvinden
 • Het is weer mogelijk om zelf een afspraak in te plannen op een voor jou geschikte dag en tijdstip. Ook is het doorplannen van meerdere afspraken weer mogelijk.
 • De voorlichtingsavonden zullen vooralsnog niet doorgaan.
 • Er is meer ruimte en tijd om je partner (of één andere begeleider) indien nodig/wenselijk mee te nemen naar de afspraak. Het blijft echter het advies om ook dan zo veel mogelijk alleen te komen. Kinderen kunnen we nog niet toelaten op de praktijk.

Bevalling

 • Tijdens de bevalling zullen wij tijdens de persfase een mondmasker en een veiligheidsbril dragen.
 • In het Antonius ziekenhuis is het dragen van een mondmasker buiten de verloskamers verplicht voor iedereen.
 • Een derde persoon aanwezig tijdens de bevalling is nog niet toegestaan in de ziekenhuizen. Bij een thuisbevalling is dit wel mogelijk.

Kraambed

 • We komen weer langs voor kraamvisites in de eerste week na de geboorte. We zullen na de geboorte met jullie afstemmen wanneer we fysiek langskomen en wanner het een telefonische visite zal zijn.
 • De nacontrole na 6 weken zal weer fysiek plaatsvinden.

 

Kijk ook voor de meest up to date informatie op het corona gedeelte van onze website.

 

————————————————————————————————————————–

 

Dear expectant mothers and partners,

 

We would like to update you on changing corona measures in our practice. Of course, you are free to choose whether you want to follow the new guidelines or would like to stay with the old ones. If you wish to keep to the old guidelines please let us know, so we can accommodate you.

 

Pregnancy:

 • The intake appointment and birth plan appointment will no longer be done over the phone, but can be done physically.
 • It will be possible again to schedule your own appointments at a date and time that suits you. Additionally, it will be possible to schedule multiple appointments in advance.

 

Delivery:

 • During the pushing phase of the delivery we will wear a face mask and protective glasses.
 • In the Antonius hospital it is mandatory for everyone to wear a face mask outside of the delivery room.
 • In hospitals it is not allowed to have a third person present during the delivery. Though, during a home birth, a third person is allowed.

 

Postnatal care

 • We will come by physically during the first week after the delivery. We will consult you on when we will come by physically and when we will speak over the phone.
 • It is possible to do the physically post-control appointments (6 weeks after the delivery) again.

 

Je bent net ouder geworden. Je bent zelf zwanger geweest en bevallen of je hebt dit als partner van dichtbij meegemaakt. Hoe verliep de zorg tijdens de zwangerschap en bevalling?

 
De ouderadviesraad van verloskundig samenwerkingsverband Eendracht, waar wij onderdeel van zijn, deelt hun ervaringen met de zorg voor, tijdens en na de bevalling. Wil jij meedenken over hoe we de zorg van verloskundigen, ziekenhuis en kraamzorg kunnen verbeteren? Meld je aan voor de ouderadviesraad.
 
 Kijk hier voor meer informatie.

 

Coronavirus/COVID 19

– English below-

Update 14-5-2020

Beste zwangeren,

Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. Belangrijk om te weten is dat niet alle maatregelen per direct ingevoerd kunnen worden. De praktijkindeling en organisatie vragen soms een periode van overgang. Verder kan het regionale beleid afwijken van de landelijke versoepelingen.

We vragen hiervoor jullie begrip. Tevens willen we jullie allemaal bedanken voor de enorme flexibiliteit die jullie de afgelopen tijd hebben getoond en de mate waarin iedereen zich bereidwillig heeft getoond om mee te denken. Ontzettend bedankt van ons allemaal!

Per 11 mei is het weer mogelijk dat partners (mits geen klachten) mee mogen komen  naar de echo!

Vanaf 1 juni gaan we weer toewerken naar het uitbreiden van de zorg, met nog een aantal noodzakelijke aanpassingen.

Partners
Vanaf 1 juni kunnen we weer meer tijd creëren tijdens de afspraken en dus is vanaf dat moment de ruimte en tijd om je partner (of één andere begeleider) indien nodig/wenselijk mee te nemen naar de afspraak. Het blijft echter het advies om ook dan zo veel mogelijk alleen te komen. Heb je een afspraak gepland voor 1 juni, dan vragen we je alleen te komen. Als er voor jullie wel een reden is dat het heel belangrijk of erg wenselijk is dat je partner al voor 1 juni bij een afspraak wil zijn, bel ons dan op, dan kijken we wat er mogelijk is. Kinderen kunnen we nog niet toelaten op de praktijk.

Tijdens de afspraak houden we zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Het is aan iedereen persoonlijk om een afweging te maken naar welke afspraken je je partner meeneemt. Een afspraak waarbij wat meer besproken wordt, zoals het bevalplan bespreken, kan een moment zijn om je partner wel mee te nemen. Als deze afspraak telefonisch plaats vindt, dan kan je partner uiteraard op de speaker mee luisteren en praten.

In de wachtkamer van de Breedstraat is niet veel ruimte. We zullen hier aanwijzingen plaatsen hoe de ruimte op een veilige manier te benutten. Bij uitlopen van het spreekuur kan het gebeuren dat een partner even buiten moet wachten tot de afspraak begint. Er liggen paraplu’s in de wachtkamer, deze zijn vrij te gebruiken.

Afspraken frequentie
De afspraken plannen we vanaf nu volgens onderstaand schema:

7/8 wkn (indien gewenst vroege echo)- 11 wkn (echo en intake)-16 wkn- 20 weken (20 weken-echo bij echocentrum)- 24-27-30-33-35-37-39-40 (etc) weken.

Zwangeren tussen de 16 en 27 weken hebben op dit moment een groot interval tussen de afspraken. Het is medisch gezien niet nodig om eerder dan 27 weken te komen maar het mag wel weer. Mocht je dus tussen de 16 en 27 weken zwanger zijn en behoefte hebben aan een extra afspraak dan vragen we jullie zelf te bellen met de assistente om te kijken wanneer een volgende afspraak wenselijk is.

Let op: tussen de afspraken door hebben we een paar minuten nodig om de kamer schoon te maken voor de volgende cliënte. We ruimen hiervoor extra tijd in, maar houd er rekening mee dat de consulten ongeveer 10 minuten zullen duren.

Sommige langere afspraken (zoals intake en bespreken van bevalplan) bieden we ook nog telefonisch aan, om de duur van contactmomenten te verkorten.

Zorg in het ziekenhuis
Per 13 mei is het in de regio weer mogelijk om partners mee te nemen naar de meeste medische echo’s en naar spoedconsulten.

Verdere verruimingen in het ziekenhuis (zoals een derde persoon mee naar de bevalling) worden nog onderzocht. Vooralsnog is het meeste ziekenhuisbeleid dus zoals het al was.

We hopen hier binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Intakes
Hebben jullie een intake gepland staan? Deze zijn voor 1 juni altijd telefonisch. Als je toch graag voor 1 juni wilt langskomen op de praktijk voor de intake, laat ons dat even weten via de mail.

Staat je intake na 1 juni gepland, dan mag je zelf kiezen of je graag op de praktijk hiervoor langs komt, of dat je een telefonische intake wilt. Geef dit dan aan bij de assistente. In het Zwangerenportaal staat aangegeven op welke praktijklocatie je intake staat ingepland.

CenteringPregnancy en voorlichtingsavond
Centering Pregnancy bijeenkomsten kunnen we helaas tot nader order nog niet opstarten. We blijven kijken naar mogelijkheden om dit op te starten zodra mogelijk.

Ook de voorlichtingsavond zal tot nader order nog alleen digitaal worden aangeboden.

Bevalling
Een derde begeleider (naast partner) bij thuisbevallingen is weer mogelijk mits er 1.5 meter afstand gehouden kan worden. Zoals eerder benoemd is dit vooralsnog niet mogelijk in de ziekenhuizen.

Kraamtijd
We komen in principe 1 keer bij je thuis voor een kraamvisite, in de eerste week na de bevalling.

Bij het eerste telefonische contact zullen we met je afspreken of en wanneer deze visite gewenst is.

Op de andere dagen zullen we telefonisch contact met je opnemen om te horen hoe het met je gaat. Als blijkt dat het nodig is dat we langskomen, doen we dit uiteraard en spreken we aan de telefoon een visite met je af.

Heel belangrijk: maak je je zorgen, schroom niet ons (ten alle tijden) te bellen!

Tot slot
Daarnaast blijft bestaan: heb jij, je partner of huisgenoot klachten (verkoudheid, keelpijn (licht) hoesten, verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten), kom dan niet naar de praktijk en neem telefonisch contact met ons op om de afspraak te verzetten! Neem hierin je verantwoordelijkheid voor jullie en onze gezondheid.

Vriendelijke groeten,
Verloskundigen praktijk Breedstraat.


Dear expectant mother,

You may have already read it in the media: the corona measures are being relaxed at the moment. It is important to know that not all measures can be implemented immediately. Practicalities and internal organization sometimes require a period of transition. Also, regional policy may deviate from national relaxation of measures.

We ask for your patience and understanding. We would also like to thank you all for the enormous flexibility that you have shown in recent times and the extent to which everyone has shown willingness to adjust to the situation. Thank you very much from all of us!

From May 11th it is possible again to bring your partners (provided no issues) to ultrasound appointments!

From June 1st we will again work towards expanding our range of care plus some essential adjustments.

Partners
From June 1st we are able to schedule longer appointments again and allow you to bring a partner (or another companion) to the consultation.  However, we do advise to come alone as much as possible. If you have an appointment scheduled before June 1st, we ask you to come alone. If there is a significant reason that you need to bring your partner or another companion, please contact us to discuss options.  Unfortunately children are not yet allowed to visit the practice.

During the appointment we will endeavour to keep a distance of 1.5 metres.

It’s up to each individual to which appointment to bring a partner. An appointment where more details are discussed, such as the birth plan, can be a good time to bring your partner.

If this appointment takes place by telephone, your partner can of course listen and ask questions if needed.

Unfortunately we do not have much space in our practice waiting room. We will display instructions on how to use the space safely. If a consultation runs late, we may ask your partner to wait outside until your appointment begins. There are umbrellas in the waiting room, which are free to use.

Scheduling Appointments
From now on we plan the appointments according to the following schedule:

7/8 wks (early ultrasound on request) – 11 wks (ultrasound and intake) -16 wks – 20 weeks (20 weeks ultrasound at ultrasound centre) – 24-27-30-33-35-37-39-40 (etc) weeks.

Pregnant women between 16 and 27 weeks will experience a large gap between appointments. It is medically not necessary to have a check up again until you are 27 weeks, but you can request one before this time. So if you are between 16 and 27 weeks pregnant and need an extra appointment, please contact our receptionist to check availability.

Please note that we need a few minutes between appointments to clean the room for the next client. We will allow extra time for this, but keep in mind that the consultations will take about 10 minutes.

Some longer appointments (such as intake and discussing the birth plan) can be held over the phone. This method reduces personal contact.

Care at the hospital
From May 13th our local hospitals are again allowing you to bring a partner to most medical ultrasounds and emergency consultations.

Options such as a third person attending the birth are still subject to approval. For the time being, most hospital policy is back to normal. We hope to provide further information about this soon.

Intakes
Do you have an intake scheduled? Before June 1st, these will take place over the phone. If you prefer to have your intake at the practice before June 1st, please email us.

If your intake is scheduled to take place after June 1st, it is your choice whether to do this over the phone or at the practice.  Please inform our receptionist of your preference. The Pregnancy Portal will tell you at which location your intake is scheduled.

CenteringPregnancy and information evening
Unfortunately, we cannot hold CenteringPregnancy sessions until further notice. We will continue to look into options to change this as soon as possible.

The information evening will also only be offered online until further notice.

Birth
A third companion (in addition to a partner) at home births is again permitted provided that a distance of 1.5 meters is kept. As mentioned earlier, this is not yet possible in hospitals.

Maternity Period
We will pay you a maternity visit one time, during the first week after the birth.

During the initial telephone consult we will discuss with you if and when you would like us to visit.  At other times we will contact you by phone to check how you are doing.  If a need arises for a home visit, we will of course arrange this with you.

Important! If you have concerns, please do not hesitate to ring us (at any time)!

In any case: if you, your partner or anyone else in your home have health issues such as a cold, sore throat (minor), cough, increase in temperature or fever and / or shortness of breath, do not come to the practice and contact us by telephone to reschedule the appointment! Please respect our health as well as your own.

Kind regards,

Midwifery Practice Breedstraat.

 

We hebben de informatie die we normaliter met jullie op de voorlichtingsavond delen, digitaal beschikbaar gemaakt.

Wanneer je rond de 30 weken zwanger bent, krijg je deze automatisch per mail toegezonden. Wil je de digitale voorlichtingsavond al eerder bekijken? Neem dan even contact op met de assistente.

Beste zwangere en partner,

Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. De media zijn er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt, terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (collega verloskundigen, de ziekenhuizen, kraamzorg etc). Dit overleg is belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier de zorg aan jullie te geven.

Daarbij is het ook belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus!

We streven er naar om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over welke versoepelingen er ingevoerd worden en op welke manier. Wij laten jullie het direct weten als er meer bekend is. Wel kunnen we alvast melden dat partners weer welkom zijn bij de echo’s.

Wat blijft gelden: kom niet naar de praktijk als je klachten (koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, diarree, smaak- en/of reukverlies) hebt en probeer 1,5 meter afstand te houden. Je partner mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt. Is er wel sprake van klachten? Bel ons dan op 06- 06-49777349 om te overleggen.

Je mag ons natuurlijk altijd bellen met klachten of vragen over je zwangerschap. Voor vragen over de versoepeling, vragen wij jullie te wachten op ons volgende bericht.

 

Team Verloskundigen Breedstraat

 

We zijn blij om de eerste versoepeling van de genomen maatregelen aan jullie te kunnen vertellen:

 • Een vroege echo is, indien gewenst, weer mogelijk.
 • De afgelopen tijd belden we jullie op nadat je een controle had gehad op de praktijk. We zullen nu proberen om zoveel mogelijk vragen, klachten en informatie al tijdens de controle te bespreken. Hierbij proberen we wel de 1,5 meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast proberen we de duur van de controle maximaal 10 minuten te laten zijn. Hierdoor is de kans kleiner dat je een andere cliënt treft op de praktijk en hebben wij tijd om tussendoor de spreekkamer te desinfecteren.
 • In het kraambed komen we weer 1 keer op kraamvisite. De andere visites doen we telefonisch. Mocht er een reden zijn dat we vaker op visite moeten komen, dan doen we dat uiteraard.

Voor verdere informatie kijk op het corona gedeelte van onze website.