Welkom bij Verloskundigenpraktijk Breedstraat

Archives: juni 2020

BELANGRIJK:

Door de verruimingen in onze manier van werken is het niet meer noodzakelijk dat de afspraak die je met de verloskundige hebt, automatisch door de assistentes wordt ingepland.

Anders dan de afgelopen maanden wordt je komende afspraak dus niet meer door de assistentes gepland, maar kan je deze zelf samen met de assistente inplannen. We proberen hierbij, zover als de agenda dat toelaat, rekening te houden met jullie wensen.

Nadat je bij de verloskundige bent geweest, kun je direct bij de assistente een nieuwe afspraak inplannen. Dat kan bij de balie, of telefonisch. Doe dit direct na je afspraak, zo voorkom je dat je het vergeet.

For English, see below.

 

Beste zwangeren en partners,

Vanuit de praktijk is er weer een update ten aanzien van de maatregelen in verband met het coronavirus. Natuurlijk mogen jullie ook zelf beslissen om niet mee te gaan in deze verruimingen. Laat dit dan aan ons weten zodat wij hierin met jullie kunnen meedenken.

Zwangerschap

 • Het intake-gesprek en het bespreken van het bevalplan zal weer fysiek plaatsvinden
 • Het is weer mogelijk om zelf een afspraak in te plannen op een voor jou geschikte dag en tijdstip. Ook is het doorplannen van meerdere afspraken weer mogelijk.
 • De voorlichtingsavonden zullen vooralsnog niet doorgaan.
 • Er is meer ruimte en tijd om je partner (of één andere begeleider) indien nodig/wenselijk mee te nemen naar de afspraak. Het blijft echter het advies om ook dan zo veel mogelijk alleen te komen. Kinderen kunnen we nog niet toelaten op de praktijk.

Bevalling

 • Tijdens de bevalling zullen wij tijdens de persfase een mondmasker en een veiligheidsbril dragen.
 • In het Antonius ziekenhuis is het dragen van een mondmasker buiten de verloskamers verplicht voor iedereen.
 • Een derde persoon aanwezig tijdens de bevalling is nog niet toegestaan in de ziekenhuizen. Bij een thuisbevalling is dit wel mogelijk.

Kraambed

 • We komen weer langs voor kraamvisites in de eerste week na de geboorte. We zullen na de geboorte met jullie afstemmen wanneer we fysiek langskomen en wanner het een telefonische visite zal zijn.
 • De nacontrole na 6 weken zal weer fysiek plaatsvinden.

 

Kijk ook voor de meest up to date informatie op het corona gedeelte van onze website.

 

————————————————————————————————————————–

 

Dear expectant mothers and partners,

 

We would like to update you on changing corona measures in our practice. Of course, you are free to choose whether you want to follow the new guidelines or would like to stay with the old ones. If you wish to keep to the old guidelines please let us know, so we can accommodate you.

 

Pregnancy:

 • The intake appointment and birth plan appointment will no longer be done over the phone, but can be done physically.
 • It will be possible again to schedule your own appointments at a date and time that suits you. Additionally, it will be possible to schedule multiple appointments in advance.

 

Delivery:

 • During the pushing phase of the delivery we will wear a face mask and protective glasses.
 • In the Antonius hospital it is mandatory for everyone to wear a face mask outside of the delivery room.
 • In hospitals it is not allowed to have a third person present during the delivery. Though, during a home birth, a third person is allowed.

 

Postnatal care

 • We will come by physically during the first week after the delivery. We will consult you on when we will come by physically and when we will speak over the phone.
 • It is possible to do the physically post-control appointments (6 weeks after the delivery) again.

 

Je bent net ouder geworden. Je bent zelf zwanger geweest en bevallen of je hebt dit als partner van dichtbij meegemaakt. Hoe verliep de zorg tijdens de zwangerschap en bevalling?

 
De ouderadviesraad van verloskundig samenwerkingsverband Eendracht, waar wij onderdeel van zijn, deelt hun ervaringen met de zorg voor, tijdens en na de bevalling. Wil jij meedenken over hoe we de zorg van verloskundigen, ziekenhuis en kraamzorg kunnen verbeteren? Meld je aan voor de ouderadviesraad.
 
 Kijk hier voor meer informatie.