Welkom bij Verloskundigenpraktijk Breedstraat

Archives: april 2018

Wij werken samen met onder andere het Diakonessenhuis. Vanuit het Diakonessenhuis houden wij eens per zes weken samen met gynaecoloog Dr. Schuitemaker spreekuur bij ons op de praktijk voor cliënten die net wat extra zorg nodig hebben of bij overlegsituaties. Wij noemen dit poli op locatie.

De volgende poli op locatie is vrijdag 4 mei.